5.12 - Nettsted og tjeneste har god kontrast

For å sikre god lesbarhet må all meningsbærende tekst og grafikk ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 05. jul 2018

Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold. De som trenger dette mest, er svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Kontrast måles ut fra lysstyrke, der maksimal kontrast er 21:1 for svart mot hvit. Det spiller ingen rolle for kontrastmåling hva som er forgrunnsfarge og hva som er bakgrunn, men brukeropplevelsen vil selvfølgelig være ulik.

Kravene til kontrast er:

  • Normal tekst (opp til 18pt): 4,5:1
  • Stor tekst (minst 18 pt): 3:1
TestpunkterPoeng (20)
Kontrastverdiene er minst 4,5:1 på normal tekst (opp til 18pt) og minst 3:1 for stor tekst (minst 18pt).20
Delvis – Hovedløsningen tilfredsstiller ikke kravene, men det er en egen høykontrastversjon som tilfredsstiller kontrastkravene.5

Slik tester du

Det finnes ulike måter å regne ut kontrast på. Algoritmen som blir brukt her, måler kontrast i lysverdi. Farge spiller ingen nøkkelrolle i algoritmen, slik at kontrastverdien er gyldig også for personer med nedsatt fargesyn.

Menyer, tekstinnhold og annet innhold rettet mot brukeren skal testes, både på nettstedet og i tjenesten. Logoer, innholdsbilder eller andre elementer som kun er ment som pynt, har ikke bestemte krav til kontrast og skal derfor ikke testes.

Bruk Contrast Analyser-verktøyet i WAT-verktøylinjen i Internet Explorer (se oversikt over verktøy).

Velg forgrunns- og bakgrunnsfarge på de ulike elementene med kontrastverktøyet (velg luminosity-algoritmen), kontroller kontrastverdien og gi poeng basert på det svakeste resultatet.

For nettsteder med egen høykontrastversjon, skal en først vurdere hovedløsningen. Dersom hovedløsningen ikke tilfredsstiller kravet om kontrastverdier høyere enn 4,5:1 og 3:1, skal en kontrollere at lenken til høykontrastversjonen er lett synlig og har tilfredsstillende kontrast, og at høykontrastversjonen tilfredsstiller kravet om kontrastverdier høyere enn 4,5:1 og 3:1. Dersom høykontrastversjonen tilfredsstiller kravene, brukes alternativet «Delvis».

 

Deldette