5.4 - Det viktigste er fremhevet

Det skal være enkelt å forstå hva som er viktig. Den viktigste informasjonen og funksjonaliteten skal være fremhevet, og den skal skille seg ut fra annet innhold. Dermed vil det bli enklere for brukeren å forstå innholdet og få med seg det som er relevant i den situasjonen han er i.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Effektive virkemidler for å fremheve det viktigste kan blant annet være fargevalg/kontrast, fysisk plassering, størrelse og bruk av luft.

Tjenester som innebærer innsending av opplysninger (for eksempel søknadsskjema), skal ha en tydelig innsendings- eller bestillingsknapp som fullfører prosessen (aller helst «Send» eller «Bestill», men også andre tydelige handlingsknapper kan godkjennes).

TestpunkterPoeng (35)
Den viktigste informasjonen og funksjonaliteten skiller seg ut fra annet innhold og er enkel å forstå.25
Delvis – Den viktigste informasjonen og funksjonaliteten skiller seg i noen tilfeller ut fra annet innhold, men dette er ikke konsekvent gjennomført.10
I tjenesten utløses innsending av opplysninger ved bruk av en tydelig innsendings- eller bestillingsknapp.10

Slik tester du

Det viktigste skiller seg ut

Sjekk både nettsted og tjeneste. Vurder hvorvidt viktig informasjon og funksjonalitet er tilstrekkelig fremhevet og skiller seg tilfredsstillende ut fra annet, mindre relevant innhold. Fremhevingen skal gjøre det enkelt å forstå innholdet og hva som er relevant i det aktuelle tilfellet. Virkemidler for fremheving kan være fargevalg/kontrast, fysisk plassering, størrelse eller bruk av luft. I de tilfellene der fremheving er benyttet, men ikke er helt konskvent gjennomført, kan de gis poeng for delvis.

Tydelig innsendings-/bestillingsknapp

Sjekk at tjenester der det sendes inn opplysninger, har en tydelig innsendings- eller bestillingsknapp, aller helst «Send» eller «Bestill», men også andre tydelige handlingsknapper godkjennes.

Sjekk også at det ikke finnes knapper som kan mistolkes for å være innsendings- eller bestillingsknapp, dette kan også forekomme. Det skal være klart og tydelig hva som avslutter tjenesten.

 

Deldette