5.5 - Innholdet er uttrykt i et godt språk

Innholdet skal presenteres på en måte som er i tråd med prinsippene for klarspråk. Det vil si at alle tekster skal være skrevet i et klart, brukerrettet og korrekt språk.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 25. jan 2019

Ifølge Språkrådet er et dokument skrevet i klarspråk dersom mottakerne

 1. finner det de trenger
 2. forstår det de finner
 3. kan bruke det til det de skal gjøre

Vi vil belønne tekst som benytter ord og uttrykk brukeren kjenner, og som forklarer fagord og vanskelige ord. I digitale tjenester belønner vi også tekst med aktive, brukerorienterte setninger, der det går tydelig fram hvem som skal gjøre hva. Vi ser også etter om teksten er strukturert på en måte som hjelper brukeren med å forstå innholdet. Det er da viktig å dele teksten inn i passelige avsnitt, med relevante overskrifter som gir mening for brukeren. Kravet til godt språk gjelder i utgangspunktet for all tekst på nettsteder og tjenester, men vi vil legge spesiell vekt på følgende tekster:

 • Plikt-, rettighets- og formålsinformasjon
 • Personvernerklæring og informasjon om bruk av informasjonskapsler
 • Brukerveiledning
 • Spørsmålstekst
 • Hjelpetekster
 • Kvittering
 • Nettstedets framside
TestpunkterPoeng (45)
Ordbruken er konsekvent og gjenkjennelig for brukerne, og teksten er korrekt skrevet.15
Setningskonstruksjonen er brukerrettet og poengtert.15
Teksten er strukturert etter det som er viktigst for brukeren, delt opp i avsnitt og med relevante overskrifter.15

Slik tester du

Finn fram til de aktuelle tekstene på nettstedet og i tjenesten, og gjør en vurdering av ordbruk, setningsoppbygning og tekststruktur. For hver tekst, gå gjennom følgende punkter:

 • Er ordbruken gjenkjennelig for brukerne, eller er det mange vanskelige ord og faguttrykk? Er ukjente, vanskelige ord eventuelt forklart i teksten eller med en pop-up?
 • Er ordbruken konsekvent eller brukes flere ord for å beskrive det samme?
 • Er det mange skrivefeil? Vi mener det viktigste er at teksten er klar og brukerrettet, og vil godta noen skrivefeil, tegnsettingsfeil eller lignende, så lenge dette ikke går ut over forståelsen av teksten.
 • Er setningene aktive og rettet mot brukeren, eller er det mange setninger med passivkonstruksjon?
 • Er teksten i tjenestene utformet for å ligne på en dialog med brukeren, eller er det mange passive og nøytrale formuleringer?
 • Er setningene korte og poengterte, eller er de lange og kompliserte?
 • Er informasjonsteksten strukturert etter det som er viktigst for brukeren, eller er den ustrukturert og vanskelig å få oversikt over?
 • Er teksten brutt opp i avsnitt, eller er det lange tekster uten avsnitt?
 • Er teksten brutt opp med relevante overskrifter som gir mening for brukerne, eller er det lange tekster uten overskrifter og underoverskrifter?

For nettsteder som har tjenester, vil det være tilstrekkelig å teste språket i de punktene som er spesifisert i innledningen. For nettsteder som ikke har tjenester, må vi lage et utvalg på fem undersider hvor vi tester språket.

Referanse

 

Deldette