5.6 - Innholdet presenteres på flere språk og målformer

Mange innbyggere i Norge har et annet morsmål enn norsk. For å gjøre det enkelt for alle å bruke et nettsted eller en digital tjeneste, er det viktig å kunne tilby informasjon og tjenester på flere språk.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 25. jan 2019

Basert på kunnskap om målgruppen, er det opp til virksomhetene å avgjøre på hvilke språk informasjon tilbys. Ifølge statens kommunikasjonspolitikk skal virksomhetene vurdere om det er tilstrekkelig å oversette informasjonen til engelsk, eller om det i tillegg er behov for oversettelse til andre fremmedspråk. I tillegg sier kommuneloven at kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.

Det samme gjelder for tjenester. De overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor legger til grunn at tjenester bør være tilgjengelig på målgruppens språk. Prinsippene gjelder for statlige organ, men er også anbefalt for kommunal sektor. Skjema skal ifølge målloven også være tilgjengelige på både bokmål og nynorsk, og vi legger til grunn at dette også gjelder digitale tjenester. Dette kravet i målloven gjelder ikke kommunal sektor.

TestpunkterPoeng (40)
Tjenesten finnes på et annet språk17
Brukerne av tjenesten finner informasjon om tjenesten og alternativer til den digitale løsningen på et annet språk.5
Nettstedet har informasjon om organisasjonens brukerrettede kjernevirksomhet på et annet språk.7
Nettstedet har enkel kontaktinformasjon på et annet språk.3
Tjenesten finnes på begge målformer.8
Ikke relevant – Virksomheten har ikke krav på seg om å ha tjenesten på begge målformer.8

Sånn tester du

Alternative språk

Sjekk om tjenesten finnes på minst ett annet språk enn norsk. Der det finnes både informasjonstekst og tjeneste på annet språk, skal brukerens språkvalg følge med i overgangen mellom nettsted og tjeneste.

Sjekk også nettstedet om informasjon finnes på minst ett språk i tillegg til norsk. Se om følgende er tilgjengelig:

  • Informasjon om den aktuelle tjenesten og alternativer til den digitale løsningen skal være på nettstedet.
  • Informasjon om organisasjonens brukerrettede kjernevirksomhet skal være på nettstedet. Med brukerrettet kjernevirksomhet mener vi virksomhetens formål og viktigste ansvarsområder, samt hvilke tjenester den tilbyr (se også indikator 2.1).
  • Enkel kontaktinformasjon skal være på nettstedet. Med enkel kontaktinformasjon mener vi telefonnummer, e-postadresse, post- og besøksadresse, samt kontakttider (se også indikator 6.2).

Automatiske oversettinger som Google Translate er ikke godkjent, da kvaliteten vil være varierende.

Målform

Sjekk til slutt om tjenesten er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk. Dette kravet gjelder ifølge målloven bare statlige organ, men dette er ikke til hinder for at også kommunale virksomheter også bør oppfylle dette kravet. For kommuner, og eventuelt andre tjenesteeiere som har unntak fra denne regelen, kan ikke-relevant-alternativet benyttes.

 

Deldette