5.7 - Teknologien brukes for å forenkle oppgaveløsingen

Én av fordelene ved digitalisering er at teknologien kan forenkle oppgaveløsningen og gi tjenester som er skreddersydd brukerens situasjon.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Intensjonen bak dette kriteriet er å belønne digitale tjenester som har smarte løsninger som gjør det enklere for brukerne å løse oppgavene sine.  «Do the hard work to make it simple», som det heter i de britiske design-prinsippene.

Ett eksempel kan være komplekse tjenester som forenkles gjennom sporvalg, slik at utfyllingen er tilpasset brukeren, og han eller hun blir skjermet fra irrelevante felter. Et annet eksempel er tjenester som tar seg av utregninger for brukerne. Disse skal da vises slik at brukeren kan kontrollere utregningene.

TestpunkterPoeng (45)
Teknologien brukes smart for å forenkle oppgaveløsningen.45
Delvis – Smart teknologi brukes for å forenkle deler av oppgaveløsingen.30
Ikke relevant – Oppgaveløsingen er ukomplisert og kan ikke forenkles gjennom smart teknologi.45

Slik tester du

Noe av utfordringen med dette kriteriet er at det er vanskelig å definere en smart teknologisk løsning på forhånd. Vi gjør en vurdering av om teknologien er tatt i bruk for å forenkle oppgaveløsningen. Noen løsninger som vi aktivt vil se etter, er for eksempel:

  • Tjenesten bruker sjekkmekanismer for å sile ut ikke-relevante brukere.
  • Tjenesten bruker sporvalg for å tilpasse spørsmålene underveis basert på tidligere svar.
  • Tjenesten gjør utregninger for brukerne, og viser utregningene slik at de kan kontrolleres av brukeren.
  • Tjenesten tilbyr smarte inputmetoder, som å velge dato fra kalender.
  • Tjenesten sjekker automatisk input, for eksempel ved å validere innholdet, og eventuelt automatisk rette formatfeil eller foreslå alternativer.
  • Tjenesten henter inn data fra andre registre og bruker dette for å forenkle oppgaveløsingen for brukeren (ut over forhåndsutfylte felt).
  • Internsøk på nettsted: det gis fortløpende forslag til søkefraser eller søketreff.

Noen digitale tjenester er relativt enkle, og det er dermed ikke nødvendig eller mulig å bruke teknologiske løsninger for å forenkle oppgaveløsingen ytterligere. I disse tilfellene bruker vi svaralternativet «ikke relevant». Selv om denne indikatoren primært gjelder for digitale tjenester, vil også smarte teknologiske løsninger på nettsteder belønnes.

Eksempel

Søknad om lån i Statens lånekasse er et eksempel der det er bygd inn sjekkmekanismer tidlig i inputprosessen slik at brukeren raskt får vite om han eller hun tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for å ta tjenesten i bruk. Også Skatteetatens pendlerveiviser legger opp til en slik forenkling av oppgaveløsningen. Kompleksiteten i disse løsningene skjules ved hjelp av smart programmering.

Se utdanning.no for fortløpende forslag til søketreff i internsøk.

Referanse

 

Deldette