5.8 - Tjenesten har forhåndsutfylte felter

Opplysninger som allerede er samlet inn av en offentlig virksomhet, bør gjenbrukes. Slike opplysninger kan brukes til tjenester med forhåndsutfylte felt for å få til reell forenkling for brukerne.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

For eksempel kan kommuner og andre virksomheter i forvaltningen bruke ID-porten til innloggingstjenester med forhåndsutfylling av personnummer, telefonnummer, e-postadresse fra ID-portens kontaktregister. Kommunene bør også kunne hente navn, adresse og martikkelopplysninger fra egne registre.

Det skal være tydelig hvor slike data kommer fra, og eventuelt hva brukeren kan gjøre for å endre dem.

Ifølge ELMER 3.0, punkt 3.5, skal forhåndsutfylt informasjon som brukeren ikke kan endre, vises som tekst uten feltinnramming, mens informasjon som brukerne kan redigere, skal presenteres i vanlige utfyllingsfelt.

Dersom virksomheten ikke kan forventes å ha opplysninger som forenkler tjenesten, eller informasjonen som kan gjenbrukes har liten relevans for tjenesten, vil innlogging ikke gi noen merverdi for brukeren. Dette er årsaken til at vi har med et «ikke relevant»-alternativ.

TestpunkterPoeng (25)
Relevante opplysninger som allerede er kjent for virksomheten, blir automatisk utfylt i tjenesten.20
Forhåndsutfylt informasjon blir presentert på korrekt måte.5
Ikke relevant – Bruk av forhåndsutfylte opplysninger har liten eller ingen forenklings- eller effektiviseringsverdi for brukeren.25

Slik tester du

Sjekk i tjenesten at virksomheten ikke spør etter opplysninger som burde være kjent, og at opplysninger som er forhåndsutfylt, er korrekt presentert. Informasjon som ikke kan redigeres, skal vises som tekst uten feltinnramming, mens informasjon som kan redigeres, skal presenteres i vanlige utfyllingsfelt.

Dersom tjenesteeier ikke har forhåndsutfylte felter, men burde ha det, skal han ha 0 poeng på hele indikatoren. Dersom tjenesteeier ikke kan forventes å ha opplysninger som forenkler tjenesten, eller informasjonen som kan gjenbrukes har liten relevans for tjenesten, skal alternativet "Ikke relevant" brukes.

 

Deldette