5.9 - Brukeren mister ikke registrerte opplysninger

Løsningen skal bidra til å forhindre at brukeren mister registrerte data. Dette kan gjøres ved å automatisk lagre det brukeren fyller inn, og gi varsel dersom han gjør noe som fører til uønsket tap av data.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Det bør også være mulig å bruke tilbakeknappen i nettleseren for å gå tilbake forrige side/steg uten at man mister data eller avbryter utfyllingsprosessen. Mange brukere bruker denne funksjonen aktivt, og det bør derfor også være støtte for det i tjenester.

TestpunkterPoeng (25)
Brukerne får advarsel ved handlinger som kan føre til tap av data.15
Data går ikke tapt dersom man bruker tilbakeknappen i nettleseren.10

Slik tester du

Her tester du bare tjenesten, ikke nettstedet.

Advarsel ved tap av data

Fyll ut noen tilfeldige felter, og naviger deg deretter til et annet steg/side i tjenesten før du går tilbake til dit du startet utfyllingen (ved å bruke navigasjonen i tjenesten, ikke tilbakeknappen i nettleser - den bruker vi senere i testen). Sjekk at de utfylte opplysningene ble lagret, eventuelt at det kommer et varsel dersom det forsvinner. Sjekk at det samme skjer dersom du prøver å avbryte tjenesten.

Det skal være mulig å avbryte tjenesten uten å lagre dersom man ønsker det, men det må da altså varsles dersom dette medfører tap av data. Slikt varsel er ikke nødvendig dersom det kommer tydelig frem av funksjonen i seg selv at informasjon vil gå tapt, for eksempel en knapp merket "Tøm alle felter" og denne er plassert slik at det ikke er mulig å trykke på ved en feiltagelse.

Tilbakeknapp i nettleser

Fyll ut noen tilfeldige felter, og bruk deretter tilbakeknappen i nettleser til å gå tilbake til forrige side/steg. Gå så tilbake til der du startet utfyllingen, og sjekk at de utfylte opplysningene ble lagret. Dersom hele prosessen avbrytes når tilbakeknappen brukes, regnes også dette som feil. Dersom den tradisjonelle tilbakeknappen ikke er tilgjengelig (for eksempel at tjenesten åpnes i et nytt vindu uten knapper, adressefelt, etc), kan du sjekke dette ved å bruke alternative innganger som "Backspace" (viskeknappen) på tastaturet, eller høyreklikke på siden og velge "Tilbake" derfra.

 

Deldette