6.1 - Brukerne får hjelp til å unngå og rette opp feil

Brukerne skal oppleve utfyllingen av informasjon i en digital tjeneste som så enkel som mulig.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 05. jul 2018

Dette betyr at tjenesten må ha gode hjelpetekster ved felter som krever ekstra forklaring. Ved feil i besvarelser skal feilen oppdages automatisk og varsles tydelig og så raskt som mulig, men ikke før feltet forlates. Den aktuelle feilen skal varsles med markering i eller ved feltet, og feilmeldingen skal inneholde forslag til hvordan feilen kan løses.

Feilmeldingen må presenteres på en slik måte at brukeren kan rette opp feilene mens meldingen er synlig, og skal være tydelig med god kontrast mot bakgrunn. Brukeren skal også ha adgang til å gå videre uten å rette feilen med en gang, der dette er mulig.

TestpunkterPoeng (38)
Alle relevante felter har hjelpetekster (språk og innhold sjekkes i 5.5).5
Ved feil i besvarelser får brukerne feilmelding så raskt som mulig, men ikke før feltet forlates.5
Den aktuelle feilen varsles med markering i eller nær feltet.5
Feilmeldingen inneholder forslag til hvordan feilen kan løses, og er synlig mens feilen rettes.10
Ved manglende utfylling av felt får brukerne varsel om dette.5
Der det er mulig, skal brukerne ha adgang til å gå videre uten å rette feilen.3
Tjenester som er lange eller med flere trinn, har en liste over feil som gjenstår på slutten, med lenker til aktuelle felt.5
Ikke relevant med liste over feil – tjenesten har ikke flere trinn.5

Slik tester du

Her trenger du bare å sjekke selve tjenesten, ikke noe på nettstedet. Vurder følgende punkter:

Undersøk om alle relevante felt har hjelpetekster (felter som krever ekstra forklaring). Legg merke til at vi i dette kriteriet tester tilstedeværelsen for hjelpetekster, mens vi i kriterium 5.5 ser på det språklige innholdet i hjelpetekstene. Her ser vi derfor blant annet på plassering i forhold til utfyllingsfelt (tydelig inngang) og hvordan hjelpetekstene er utformet.

Gjør bevisste feilutfyllinger i ulike felter. Vurder om feilen varsles på en tilfredsstillende måte. Feilmeldingen skal komme uoppfordret så raskt som mulig (f.eks ikke først når man går videre til neste steg), men ikke før feltet forlates. Sjekk om feilmarkeringen/-meldingen er plassert i eller nær feltet med feilen slik at det er enkelt å forstå relasjonen til feltet, og om den har god nok kontrast.

Sjekk at feilmeldingen inneholder forslag til hvordan feilen kan løses, og at denne er synlig mens feilen rettes (det er for eksempel ikke godkjent at feilmeldingen bare vises i en dialogboks som må lukkes før feilen kan rettes opp).

La ett eller flere obligatoriske felt stå tomme og sjekk om løsningen varsler om dette.

Sjekk om det er mulig å gå videre (både til neste utfyllingsfelt og til neste side/steg) uten å rette opp feil eller med tomme felt, altså at det er fri utfyllingsrekkefølge i tjenesten.

Sjekk at lengre tjenester og tjenester med flere trinn har en liste over feil på slutten. La noen felter stå tomme eller ha bevisste feilutfyllinger og gå til slutten av tjenesten. Sjekk også at det finnes lenke til de aktuelle feltene fra hver feilmelding. Korte tjenester uten flere trinn kan bruke alternativet "ikke relevant".

 

Deldette