Kvalitet på nett

Vi jobber for bedre offentlige digitale løsninger. Dette gjør vi ved å vurdere og rangere løsningene basert på vårt kriteriesett.

Hvor gode er egentlig offentlige tjenester?

Beste digitale tjeneste!
Søknad om startlån fra Husbanken gikk helt til topps i Difi sin kåring.

Kriteriesett og kvalitetsvurderingar

Difi har gjort kvalitetsvurderingar av ei rekkje både digitale tenester og nettstader frå det offentlege. Vurderingane gir ein god indikasjon på korleis det står til på området og fungerer som ein veiledar for verksemdene som eig dei i form av konkrete tilbakemeldingar på kva som er bra og kva som kan bli betre.

Difi har utvikla eit felles kriteriesett for dette formålet:

Kriteriesettet inneheld både bakgrunnsinformasjon og detaljert testmetode/framgangsmåte slik at det er mogleg å gjennomføre vurderingar av nettstader/tenester på eiga hand.

Aktuelt

Prisen for årets digitale teneste til Husbanken

Husbankens løysing Søknad om startlån vart i dag tildelt prisen «Årets digitale teneste – Kvalitet på nett 2016» på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) digitaliseringskonferanse.

Tenestene kan bli betre på å sette brukaren i sentrum

Difi har no lagt fram vurderingane av offentlege digitale tenester for 2014. Resultata syner at det er mykje å gå på når det gjeld å lage brukarorienterte tenester, mellom anna når det gjeld mobiltilpassing og klart språk.

Kontakt