Kvalitet på nett

Vi jobbar for betre offentlege digitale løysingar. Dette gjer vi ved å vurdere og rangere løysingane basert på vårt kriteriesett. Det blir ikkje gjort vurderingar i 2018 da prosjektet er lagt ned.

Hvor gode er egentlig offentlige tjenester?

Kriteriesett og kvalitetsvurderingar

Difi har gjort kvalitetsvurderingar av ei rekkje både digitale tenester og nettstader frå det offentlege. Vurderingane gir ein god indikasjon på korleis det står til på området og fungerer som ein veiledar for verksemdene som eig dei i form av konkrete tilbakemeldingar på kva som er bra og kva som kan bli betre.

Difi har utvikla eit felles kriteriesett for dette formålet:

Kriteriesettet inneheld både bakgrunnsinformasjon og detaljert testmetode/framgangsmåte slik at det er mogleg å gjennomføre vurderingar av nettstader/tenester på eiga hand.

Aktuelt

Prisen for årets digitale teneste til Husbanken

Husbankens løysing Søknad om startlån vart i dag tildelt prisen «Årets digitale teneste – Kvalitet på nett 2016» på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) digitaliseringskonferanse.

Kontakt