Difis arbeid innen nasjonal arkitektur

Difi ønsker å gi et overblikk over nasjonale, tverrsektorielle krav, hensyn og føringer som offentlige virksomheter skal ta i digitaliseringen av sin virksomhet. Dette er føringer vi har utledet fra politiske dokumenter, slik som stortingsmeldinger, rundskriv og lignende.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 17. jun 2019

Den nasjonale arkitekturen består av generelle premisser og føringer som gjelder for offentlige virksomheter på tvers av silostrukturen. Difi er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av den nasjonale arkitekturen og jobber strategisk med dette.

Difi har ansvar for å etablere og forvalte offentlig sektors IT-arkitektur.

 Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016), kap. 8.3.3​

En helhetlig og strategisk nasjonal arkitektur

Vi kan dele arkitekturer opp i flere nivåer. I denne sammenhengen er det viktig å dele mellom to nivåer. De to nivåene - det nasjonale og virksomheten - er vist i figuren under.

Oversikt over den helhetlige strategiske nasjonale arkitekturen
 
 

Det vanlige nivået å tenke arkitektur på, er virksomheten. Men i offentlig sektor kan det være nyttig å ha med et nivå over virksomheten. Det nivået har vi valgt å kalle det strategiske nivået.

Det er naturligvis fullt mulig å se på hele offentlig sektor som én virksomhet. Det strategiske, nasjonale nivået har derimot noen særlige egenskaper som gjør at det kan være nyttig å holde den adskilt fra virksomhetsarkitekturene i de enkelte offentlige virksomhetene.

På dette overordnede, nasjonale nivået finner vi blant annet arkitekturprinsippene, som gjelder for hele offentlig sektor. I tillegg finner vi standarder, referansearkitekturer, veiledere, med mer.

Den nasjonale arkitekturen gir noen overordnede premisser for virksomhetsarkitekturen i de enkelte offentlige virksomhetene. Det er likevel de individuelle virksomhetene som utarbeider sine egen virksomhetsarkitektur.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*