Referansemodeller innen informasjonsforvaltning

I første omgang inneholder rammerverket kjernemodeller, tilsvarende EUs Core Vocabularies

Publisert: 31. mai 2016, Sist endret: 11. nov 2020

Kjernemodeller, eller Core Vocabularies, er definert av EU som "simplified, re-usable and extensible data models that capture the fundamental characteristics of a data entity in a context-neutral fashion".

Vi har utarbeidet noen felles prinsipper og føringer for felles informasjonsmodeller. 

Følgende kjernemodeller er relevante for informasjonsforvaltning:

  • Person og Enhet - Felles informasjonsmodell: Dette er en overordnet informasjonsmodell for Person og Enhet med knytning til Identifikasjon og Adresse. Denne første versjon av modellen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skate-virksomhetene og ledet av Skattedirektoratet. Det må påregnes fremtidige endringer, (tentativt) første gang rundt sommeren 2017. Vi inviterer alle til å bruke dette og gi oss tilbakemeldinger, både i form av forslag til forbedringer og konkrete erfaringer ved bruken.

  • Adresse - Felles informasjonsmodell: Dette er en overordnet informasjonsmodell for Adresse. Denne første versjon av modellen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skate-virksomhetene og ledet av Skattedirektoratet. Vi inviterer alle til å bruke dette og gi oss tilbakemeldinger, både i form av forslag til forbedringer og konkrete erfaringer ved bruken.

Følgende kjernemodeller er planlagt etablert, med angivelse av tentativt leveransetidspunkt:

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut