Åpenhet - overordnet arkitekturprinsipp

IT-løsningers virkemåte og datagrunnlag skal kunne gjøres rede for. 
 

Forklaring og konsekvenser av prinsippet åpenhet
Forklaring

Prinsippet skal bidra til å understøtte rettssikkerheten ved at det skal være kjent hvilke premisser som ligger til grunn for avgjørelser.

Dette er særlig relevant for IT-løsninger som fungerer som beslutnings- eller beslutningsstøttesystemer og som har betydning for den enkeltes rettigheter eller plikter.

Konsekvenser
 

For å ivareta prinsippet om åpenhet skal IT-løsninger utvikles på en måte som som gjør at avgjørelsene er dokumenterbare og sporbare. Dette innebærer at forvalteren av IT-løsningen må kunne redegjøre for datagrunnlag og regelanvendelse ved behov.

Krav til bruk av forvaltningsstandarder eller åpne standarder er beskrevet under prinsippene om henholdsvis interoperabilitet og tilgjengelighet.

Ressurser

De overordnede IT-arkitekturprinsippene
Her finner du en samleside for alle arkitekturprinsippene
Publisert: 26. jan 2016, Sist endret: 13. okt 2017

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut