Referansearkitektur for meldingsutveksling - eMelding

Her beskriver vi referansearkitekturen for meldingsutveksling i og med offentlig sektor.

Publisert: 29. mar 2016, Sist endret: 10. okt 2020

Formålet

Difi har utviklet en referansearkitektur "Melding (eDelivery)" for meldingsutveksling i og med offentlig sektor. Den skal legge til rette for en effektiv og pålitelig informasjonsutveksling, på tvers av sektorer og forvaltningsnivå og innen EU-/EØS-området.

Formålet med referansearkitekturen for eMelding er å beskrive hvordan meldingsutveksling bør skje internt i offentlig sektor, samt mellom offentlig sektor og privat sektor, basert på den europeiske byggeklossen CEF eDelivery. Bruk av referansearkitektur vil forenkle utvikling, drift og forvaltning av meldingsutveksling.

Referansearkitekturen består av: 

  1.  En strategi som gir en innføring i referansearkitekturen og en strategi for videre arbeid, og hvordan den skal tas i bruk. 
  2.  Den tekniske beskrivelse av referansearkitekturen, som primært henvender seg til IT-arkitekter. 

Dokumentene ligger nederst på denne nettsiden. 

Målgruppen

Målgruppen for referansearkitekturen for meldingsutveksling er offentlige virksomheter på alle forvaltningsnivå. Disse virksomhetene utveksler informasjon i en rekke sammenhenger: i noen tilfeller som en del av saksbehandling som er rettet mot innbygger eller privat virksomhet, mens det andre ganger skjer i forbindelse med styringsdialogen mellom departement og direktorat, deltakelse i høringsrunder, samarbeidsprosjekter, mv.

Mer spesifikt henvender strategidelen seg til beslutningstakere, arkitekter, forretningsutviklere og prosjektledere som jobber med digitalisering av forretningsprosesser som involverer flere virksomheter. Referansearkitekturdelen henvender seg til IT- og software-arkitekter. 

Arkitekturprinsipper for referansearkitekturen

Referansearkitekturen for meldingsutveksling baserer seg på og er i tråd med de overordnede arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Når skal referansearkitekturen benyttes? 

Meldingsutveksling er en delmengde av informasjonsutveksling. Meldingsutveksling handler om å flytte informasjon mellom to aktører. Når virksomheter har et felles ansvar for utførelse av en forretningsprosess, skal det avtales og defineres en koreografi (å sette forretningsprosesser i sammenheng) mellom virksomhetene.  

Et eksempel på en slik manuell koreografi er «tradisjonell» manuell saksbehandling. Avsender utformer et brev med dokumenter der man etterlyser informasjon fra en annen virksomhet (mottaker).

En virksomhet skal kunne igangsette en forretningsprosess hos en annen virksomhet gjennom en transaksjon i form av utveksling av en hendelsesnotifikasjon som omhandler hvilken transaksjon det dreier seg om, og hvilke data som er nødvendig for å kunne videreføre forretningsprosessen. En forretningsprosess-koreografi er avtalen om sekvensen av transaksjoner mellom to eller flere virksomheter, samt innholdet i hver transaksjon (hendelsesnotifikasjon og Dokument(er)).

Dette spenner fra det enkle, hvor et dokument sendes fra en virksomhet til en annen, til de mer komplekse forretningsprosessene, hvor en transaksjon initierer en saksbehandlingsprosess hvor en rekke transaksjoner går mellom virksomhetene.

eMelding er digital meldingsutveksling, som støtter offentlige virksomheter, private virksomheter og innbyggere med delte og sammenhengende forretningsprosesser på en fleksibel, sikker og pålitelig måte.

Kontakt