Organisering av Skate

Skate er utnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og ledes av Difi. Hovedarena for Skate er fire årlige møter. Det underliggende arbeidet foregår i arbeidsutvalget og sekretariatet.

Skate består av topplederne i elleve statlige etater og to representanter fra kommunesektoren, KS og KommIT-rådet. Alle virksomheter som har ansvar for en felleskomponent er representert.

Skates arbeidsutvalg består av representanter fra Skate-virksomhetene og skal tilrettelegge for effektiv saksbehandling og god måloppnåelse for Skate. Arbeidsutvalget har følgende oppgaver:

  • Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for Skate
  • Arbeidsutvalget forvalter og videreutvikler Skates strategier og handlingsplaner
  • Arbeidsutvalget løfter relevante tema av strategisk betydning til Skate

Skate-sekretariatet ivaretas av Difi, og understøtter Skate og arbeidsutvalget. Hovedoppgavene er forberedelse av saker til Skatemøtene, inkludert møteinnkalling og utsendelse av saksdokumenter, drift av samarbeidsområde og publisering av relevant informasjon på Skate.difi.no.

Alle spørsmål vedrørende Skate og veikartarbeidet rettes til skatesekretariatet@difi.no.

Sist endret: 
25. aug 2016

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*