Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet er eit saksførebuande organ for Skate. Skate skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor vert samordna og gir gevinstar for innbyggarar, næringsliv og forvaltinga.

Skates arbeidsutval legg til rette for effektiv saksbehandling og god måloppnåing for Skate. Arbeidsutvalet vart opphavleg etablert for å lage Vegkart for nasjonale felleskomponentar og –løysingar.
Etter at Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponentar og -løysingar i offentleg sektor er fastsett, er Arbeidsutvalet no eit saksførebuande organ for Skate.

Arbeidsutvalet har eit fast saksførebuande møte om lag 4 veker før kvart Skatemøte. Elles møtest Arbeidsutvalet etter behov.

Arbeidsutvalet har eit særleg ansvar for å følge opp Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponentar og -løysingar i offentleg sektor.

Arbeidsutvalet skal bidra til å sette relevante tema av strategisk viktigheit på Skates dagsorden.

Skate har fastsett mandat for arbeidsutvalet.

Arbeidsutvalet jobbar etter ein halvårleg plan.

Arbeidsutvalet vert leia av Difi.

Publisert: 18. mar 2016, Sist endra: 11. okt 2017

Sharethis

Artikkelliste

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*