Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet er eit saksførebuande organ for Skate. Skate skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor vert samordna og gir gevinstar for innbyggarar, næringsliv og forvaltinga.

Publisert: 18. mar 2016, Sist endra: 26. jan 2018

Skates arbeidsutval legg til rette for effektiv saksbehandling og god måloppnåing for Skate. Arbeidsutvalet vart opphavleg etablert for å lage Vegkart for nasjonale felleskomponentar og –løysingar.
Etter at Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponentar og -løysingar i offentleg sektor er fastsett, er Arbeidsutvalet no eit saksførebuande organ for Skate.

Arbeidsutvalet har eit fast saksførebuande møte om lag 4 veker før kvart Skatemøte. Elles møtest Arbeidsutvalet etter behov.

Arbeidsutvalet har eit særleg ansvar for å følge opp Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponentar og -løysingar i offentleg sektor.

Arbeidsutvalet skal bidra til å sette relevante tema av strategisk viktigheit på Skates dagsorden.

Skate har fastsett mandat for arbeidsutvalet.

Arbeidsutvalet jobbar etter ein årsplan.

Arbeidsutvalet vert leia av Difi.

Sharethis

Artikkelliste

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*