Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for Skate. Skate skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

Skates arbeidsutvalg tilrettelegger for effektiv saksbehandling og god måloppnåelse for Skate. Arbeidsutvalget ble opprinnelig etablert for å utarbeide Veikart for nasjonale felleskomponenter og –løsninger.
Etter at Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor er fastsatt, er Arbeidsutvalget nå et saksforberedende organ for Skate.
Arbeidsutvalget har et fast saksforberedende møte om lag 4 uker før hvert Skatemøte og møtes ellers etter behov.

Arbeidsutvalget har et særlig ansvar for å følge opp Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og-løsninger i offentlig sektor.

Arbeidsutvalget skal bidra til å sette relevante tema av strategisk betydning på Skates dagsorden.

Skate har fastsatt mandat for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget jobber i henhold til en halvårlig plan.

Arbeidsutvalget ledes av Difi.

Sist endret: 
15. mar 2017

Deldette

Artikkelliste

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*