Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet er eit saksførebuande organ for Skate. Skate skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor vert samordna og gir gevinstar for innbyggarar, næringsliv og forvaltinga.

Skates arbeidsutval legg til rette for effektiv saksbehandling og god måloppnåing for Skate. Arbeidsutvalet vart opphavleg etablert for å lage Vegkart for nasjonale felleskomponentar og –løysingar.
Etter at Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponentar og -løysingar i offentleg sektor er fastsett, er Arbeidsutvalet no eit saksførebuande organ for Skate.

Arbeidsutvalet har eit fast saksførebuande møte om lag 4 veker før kvart Skatemøte. Elles møtest Arbeidsutvalet etter behov.

Arbeidsutvalet har eit særleg ansvar for å følge opp Strategi og Handlingsplan for nasjonale felleskomponentar og -løysingar i offentleg sektor.

Arbeidsutvalet skal bidra til å sette relevante tema av strategisk viktigheit på Skates dagsorden.

Skate har fastsett mandat for arbeidsutvalet.

Arbeidsutvalet jobbar etter ein årsplan.

Arbeidsutvalet vert leia av Difi.

Publisert: 18. mar 2016, Sist endra: 26. jan 2018

Sharethis

Artikkelliste

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*