Skate-møte 13. juni 2018 - innkalling og agenda

Det andre Skate-møtet i 2018 blir holdt 13. juni. På agendaen står Difi sine innspill til Digitaliseringsrundskrivet 2018, finansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i kommunal sektor (DigiFin), kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak, utfordringer, retningsvalg og tverrsektorielle interesseområder i universitets- og høyskolesektoren, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates saksliste neste halvår.

Publisert: 30. mai 2018, Sist endret: 30. mai 2018

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 13.06.2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Inger Østensjø
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Politidirektoratet: Odd Reidar Humlegård
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Sigurd Eriksson
Unit: Roar Olsen

Saksliste

Faste saker
- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat fra Skatemøte 21.3.18
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 8/18 Difi sine innspel til Digitaliseringsrundskrivet 2018
  Difi/ Steffen Sutorius/Marit Mellingen
 • 9/18 Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor - DigiFin
  KS/Line Richardsen
 • 10/18 Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 11/18 Utfordringer, retningsvalg og tverrsektorielle interesseområder i universitets- og høyskolesektoren
  Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning/Roar Olsen
 • 12/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 3.5.18
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 13/18 Saksliste Skate neste halvår
  Difi/Steffen Sutorius

Eventuelt

Deldette