Skate-møte 13. juni 2019 - innkalling og agenda

Det andre ordinære Skate-møtet i 2019 ble holdt 13. juni. På agendaen stod innretning på ny kvalitetssikringsordning for digitaliseringsprosjekt, operasjonalisering av regjeringens digitaliseringsstrategi, Difis forslag til KDM vedrørende Digitaliseringsrundskrivet 2019 og Skates saksliste neste halvår.

Publisert: 19. jun 2019, Sist endret: 19. jun 2019

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Plenum 1, 2. etasje
Møtedato: 13.06.2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Kristin Weidemann Wieland
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Nina Schancke Funnemark
Unit: Roar Olsen

Observatør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Katarina de Brisis

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat fra Skate-møte 13.03.2019 og Skates fagdag 08.05.2019
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 12/19 Innretningen på ny kvalitetssikringsordning for digitaliseringsprosjekt - Innspill fra Skate 
  Finansdepartementet/Elisabeth Krogh og Ida Møller Solheim
 • 13/19 Regjeringens digitaliseringsstrategi - Operasjonalisering
  Difi/Steffen Sutorius 
 • 14/19 Digitaliseringsrundskrivet 2019 - Difis forslag til KMD
  Difi/Steffen Sutorius og Marit Mellingen
 • 15/19 Skates saksliste neste halvår
  Difi/Knut Bjørgaas

Orienteringssaker

Eventuelt

Deldette