Skate-møte 13. mars 2019 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2019 blir holdt 13. mars. På agendaen står konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra desember, nasjonal geodatastrategi frem mot 2025, sluttbehandling av metode for identifisering og sikring av dokumentasjon og av felles API-oversikt samt status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi.

Publisert: 27. feb 2019, Sist endret: 27. feb 2019

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 13.03.2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Kristin Weidemann Wieland
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Nina Schancke Funnemark
Unit: Roar Olsen

Observatør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Katarina de Brisis

Saksliste

Faste saker
- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat fra Skatemøte 5.12.18
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 1/19 Konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra desember 2018
  Utvalgsleder Hans Christian Holte
 • 2/19 Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025. Hvordan forplikter den oss, og hvordan kan Skate bidra?
  Kartverket/Anne Cathrine Frøstrup
 • 3/19 Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon – Sluttbehandling
  Arkivverket/Cathrin Blitzner Møller
 • 4/19 Felles API-oversikt – Sluttbehandling
  Brønnøysundregistrene/David Norheim
 • 5/19 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 31.1.2019
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet

Eventuelt

Deldette