Skate-møte 15. februar 2017 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2017 blir holdt 15. februar. På agendaen står plan for saker til behandling i 2017, demonstrasjon av Felles datakatalog, hva de nye personvernreglene betyr for Skatevirksomhetene, funn fra Målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor samt status veikartsaker. I tillegg vil det bli orientert om modernisering av Folkeregisteret og strategi for felles bruk av e-ID fram mot 2025.

Publisert: 03. feb 2017, Sist endret: 26. aug 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5.etasje.
Møtedato: 15. februr 2017
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Torbjørn Larsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 01/17 Plan for saker til behandling i Skate 2017
  Difi/Steffen Sutorius
 • 02/17 Understøtte «kun én gang» – hva skal til? Demonstrasjon av Felles datakatalog
  - Diskusjon om Skatevirksomhetenes innsats for å fylle datakatalogen med innhold
  BR/Lars Peder Brekk
 • 03/17 Hva betyr de nye personvernreglene for Skatevirksomhetene?
  - Presentasjon med påfølgende spørsmål og diskusjon
  Datatilsynet v/Bjørn Erik Thon
 • 04/17 Målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor
  - Foreløpige funn
  Difi/Steffen Sutorius    
 • 05/17 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Difi/Skatesekretariatet

Orienteringssaker

 • 06/17 Modernisering av Folkeregisteret –  sikring av god datakvalitet
  Skatt/Hans Christian Holte
 • 07/17 Strategi for felles bruk av e-ID frem mot 2025
  Difi/Steffen Sutorius

Eventuelt

Deldette