Skate-møte 18. desember 2019 – innkalling og agenda

Det fjerde ordinære Skate-møtet i 2019 blir halde 18. desember. På agendaen står erfaringar med GDPR og korleis kan Skate bidra i utfordringsbildet, handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa, Skate sine forventningar til Digitaliseringsdirektoratet, Difi si årlege anbefaling til KMD om tverrgåande digitaliseringstiltak, rammer og føringar for Skate-møta, Skate sin møteplan 2020 og saksliste neste halvår og nytt mandat for Skate sitt arbeidsutval.

Publisert: 04. des 2019, Sist endra: 07. jan 2020

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Plenum 1, 2. etasje
Møtedato: 18.12.2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Kristin Weidemann Wieland
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Nina Schancke Funnemark
Unit: Roar Olsen

Observatør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Katarina de Brisis

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat frå Skate-møte 16.10.2019
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 20/19 Erfaringar med GDPR – Korleis kan Skate bidra i utfordringsbildet
  Datatilsynet/Bjørn Erik Thon
 • 21/19 Handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa – versjon 1
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 22/19 Skate sine forventningar til Digitaliseringsdirektoratet
  Difi og avdeling DIG i Brønnøysundregistrene/Steffen Sutorius
 • 23/19 Tverrgåande digitaliseringstiltak – Difi si årlege anbefaling til KMD
  Difi/Knut Bjørgaas  
 • 24/19 Rammer og føringar for Skate-møta
  Difi/Steffen Sutorius
 • 25/19 Skate sin møteplan 2020 og saksliste neste halvår
  Difi/Steffen Sutorius
 • 26/19 Nytt mandat for Skate sitt arbeidsutval (AU)
  Skate sitt arbeidsutval/Skatesekretariatet

Orienteringssaker

Eventuelt

Sharethis