Skate-møte 2. mars 2016 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2016 blir holdt 2. mars kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står årsplan 2016, status og oppfølging av veikartsaker og Digitaliseringsrådet. Det blir også orienteringer om kommunereformen og ny strategi for bruk av eID i offentlig sektor.

Publisert: 02. mar 2016, Sist endret: 30. mai 2020

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5. etasje
Møtedato: 02.03.2016
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate 

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Tone Marie Nybø Solheim, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Inga Bolstad, Riksarkivaren/Arkivverket

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - begge v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 01/16 Årsplan 2016
  Difi/Ingelin Killengreen
 • 02/16 Oppfølging av veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Difi/Ingelin Killengreen
 • 03/16 Digitaliseringsrådet
  Digitaliseringsrådet/Svein Kristensen
 • 04/16 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Difi/Skatesekretariatet/Vidar Holmane

Orienteringssaker

 • 05/15 Kommunereformen i en digital virkelighet
  Statens kartverk/Anne Cathrine Frøstrup
 • 06/15 Utarbeide ny strategi for bruk av eID i offentlig sektor
  Difi/Ingelin Killengreen

Eventuelt

Deldette