Skate-møte 20. april 2016 - innkalling og agenda

Det andre Skate-møtet i 2016 blir holdt 20. april kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står grensesnitt for og konsekvenser av nytt folkeregister, status veikartsaker og en orientering om modernisering av KOSTRA.

Publisert: 06. apr 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5.etasje.
Møtedato: 20.04.2016
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - begge v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 07/16 Nytt folkeregister – grensesnitt og konsekvenser
  - Orientering om Moderniseringsprogrammet
     SKD/Hans Christian Holte
  - Orientering fra sektorene
     NAV, Direktoratet for e-Helse, SSB og POD.
  UDI vil delta under behandlingen av denne saken.
 • 08/16 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Difi/Ingelin Killengreen

Orienteringssaker

 • 09/16 Modernisering av KOSTRA
  SSB/Christine Meyer

Eventuelt

Deldette