Skate-møte 21. mars 2018 - innkalling og agenda

Det første Skate-møtet i 2018 blir holdt 21. mars. På agendaen står oppnevnelser til Skate, samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid, sluttbehandling veikarttiltakene «Etablere enhetlig arkitekturrammeverk» og «Felles datakatalog», status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene, forslag om endret mandat for Skate og nye virkemidler i helse- og omsorgssektoren.

Publisert: 08. mar 2018, Sist endret: 12. mar 2018

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 21.03.2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Inger Østensjø
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Politidirektoratet: Odd Reidar Humlegård
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Marianne Andreassen
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan: Roar Olsen

Saksliste

Faste saker
- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat fra Skatemøte 6.12.17
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 1/18 Oppnevnelser til Skate 1.1.2018 - 31.12.2020
  Difi/ Steffen Sutorius
 • 2/18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid
  Difi/ Steffen Sutorius
 • 3/18 Sluttbehandling veikarttiltak «Etablere enhetlig arkitekturrammeverk»
  Difi/ Steffen Sutorius
 • 4/18 Sluttbehandling veikarttiltak «Felles datakatalog»
  Brønnøysundregistrene/David Norheim og Jan Erik Nerdal
 • 5/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene pr 15.2.18
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 6/18 Forslag fra KMD - endret mandat for Skate
  Difi/ Steffen Sutorius
 • 7/18 Raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren krever nye virkemidler
  Direktoratet for e-helse/ Christine Bergland

Eventuelt

Deldette