Skate-møte 22. juni 2016 - innkalling og agenda

Det tredje Skate-møtet i 2016 blir holdt 22. juni 2016. På agendaen står utarbeidelse av målbilder og felles offentlig digitaliseringsstrategi, finansieringsmodeller for økt digitalisering i offentlig sektor og status veikart. I tillegg blir det orientert om modernisering av KOSTRA, Difis rolle i oppfølgingen av Nasjonal strategi for bruk av skytjeneste og til slutt brukerundersøkelse vedr. myndighetenes organisering av og arbeid med IKT-sikkerhet.

Publisert: 13. jun 2016, Sist endret: 26. aug 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5.etasje.
Møtedato: 22.06.2016
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 10/16 Utarbeidelse av målbilder og felles offentlig digitaliseringsstrategi
  Oppfølging etter faglig samling for Skate, diskusjon om veien videre
     Difi/Steffen Sutorius
 • 11/16 Finansieringsmodeller for økt digitalisering i offentlig sektor
  Finansiering av Felles datakatalog
  Difi og Brreg
 • 12/16 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Status på behov og utviklingsplaner (halvårsleveransen)
  Difi/Skatesekretariatet
  Særskilt drøfting: ST 5.1 Mandat for Skates arbeidsutvalg og oppgavebeskrivelse for Skatesekretariatet

Orienteringssaker

 • 13/16 Modernisering av KOSTRA
  SSB/Jørn Leonhardsen
 • 14/16 Skytjenester – Difis rolle i oppfølgingen av Nasjonal strategi for bruk av skytjenester
  Difi/Steffen Sutorius
 • 15/16 Brukerundersøkelse – Myndighetenes organisering av, og arbeid med, IKT-sikkerhet
  KMD

Eventuelt

Deldette