Skate-møte 23. september 2015 - innkalling og agenda

Årets fjerde Skate-møte blir holdt 23. september kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står føringer for videre arbeid, ny leveranse for prosjekt målbilder og strategier og forslag til mandat "Forprosjekt felles datakatalog". I tillegg vil Skate bli orientert om styrket gjennomføringsevne i helsesktoren innen IKT, Altinn-strategien, Geonorge og Digitaliseringsrådet.

Publisert: 08. sep 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEINNKALLING

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom Plenum 1
Møtedato: 23.09.2015
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Line Richardsen, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Kjersti Monland, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå
- Inga Bolstad, Riksarkivaren/Arkivverket

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - begge v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 17/15 Føringer for videre arbeid - forslag fra bisittermøte 13. august
  Difi/Tone Bringedal
 • 18/15 Leveranse 3 fra prosjekt målbilder og strategier: Skisse til strategi og handlingsplan Prosjekt målbilder og strategier
  Difi/Vidar Holmane
 • 19/15 Forslag til mandat «Forprosjekt felles datakatalog»
  BR/Lars Peder Brekk

Korte orienteringssaker

 • 20/15 Styrket gjennomføringsevne i helsesektoren på IKT-feltet
  Helse - Bjørn Guldvog/Norunn Saure
 • 21/15 Altinn-strategien
  BR – Lars Peder Brekk/Geir Jacobsen
 • 22/15 Geonorge – ny nasjonal geoportal
  Kartverket – Anne Cathrine Frøstrup/Olav Petter Aarrestad
 • 23/15 Digitaliseringsrådet
  Difi - Ingelin Killengreen/Tone Bringedal

Eventuelt

Saksdokumenter vil bli utsendt i forkant av møtet.
Møtet finner sted hos Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom Plenum 1.

Deldette