Skate-møte 24. juni 2015 - innkalling og agenda

Årets tredje Skate-møte blir holdt 24. juni kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står, i tillegg til faste saker, halvårsleveransen fra Skates styringssystem, rapporter fra prosjektarbeid og tre foranalyser for prioriterte områder i Skatearbeidet samt vurdering av aktuelle tiltak innen disse områdene. I tillegg blir det orienteringer om fornyelse av saksbehandlingssystemer, framtidig samordning av digitaliseringsarbeid i kommunal sektor og status for faglig samling for Skate.

Publisert: 18. jun 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEINNKALLING

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo. Møterom Plenum 1
Møtedato: 24.06.2015
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
- Line Richardsen, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Kjersti Monland, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå
- Inga Bolstad, Riksarkivaren/Arkivverket

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - begge v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 08/15 Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, samlet status på behov og utviklingsplaner første halvår 2015
  Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane
 • 09/15 Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 2
  Difi/ Vidar Holmane
 • 10/15 Foranalyse Informasjonsforvaltning og –utveksling, sluttleveranse
  BR/David Norheim og Ketil Ingebrigtsen
 • 11/15 Foranalyse Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter, sluttleveranse
  BR/Arnt Kristiansen
 • 12/15 Foranalyse Fullmakter for innbyggere, foreløpig leveranse
  NAV/Therese Gill Lian
 • 13/15 Kort vurdering av aktuelle tiltak innenfor de prioriterte områdene, innspill til neste leveranse fra prosjekt Målbilder og strategier
  Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane

Korte orienteringssaker

 • 14/15 Fornyelse av saksbehandlingssystemer - Brsys
  BR/Lars Peder Brekk
 • 15/15 Framtidig samordning av digitaliseringsarbeid i kommunal sektor
  KS/Line Richardsen
 • 16/15 Faglig samling for Skate - status
  Difi/Ingelin Killengreen

Eventuelt

-

Deldette