Skate-møte 24. mai 2017 - saksframlegg

Skate-møtet 24. mai er en halvdagsssamling med målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor som tema.

Publisert: 22. mai 2017, Sist endret: 24. mai 2017

Saker til behandling

  • 08/17 Målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor

Difi har utarbeidet forslag til digitaliseringsstrategi bestående av målbilde, strategiske satsingsområdet og handlingplan i henhold til plan for det pågående målbildeprosjektet.

Formålet med møtet er å forankre, diskutere og få innspill til utkast til digitaliseringsstrategi med særlig vekt på forslag til tiltak i handlingsplan, herunder prioritering.

Utfyllende agenda for halvdagssamlingen er presentert i vedlegg under.

Deldette