Skate-møte 24. oktober 2013 - referat

Årets fjerde Skate-møte ble holdt i KS Agendas lokaler 24. oktober 2013. Hovedsakene var to presentasjoner; én av Enhetsregisteret og én av den danske digitaliseringsstyrelsens grunndata-program.

Publisert: 12. nov 2013, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT
Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)
Møtested: KS Agenda - møterom Mjøsa, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Møtedato: 24.10.2013
Tidspunkt: 12:00-14:30

Medlemmer til stede:
- Vivi Lassen, Difi
- Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland (pva. Bjørn Guldvog i dette møtet), Helsedirektoratet
- Nina Viksæter Aulie (pva. Joakim Lystad i dette møtet), Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Forfall:
- Cato Rindal, Politidirektoratet (pva. Odd Reidar Humlegård)

I tillegg møtte:
- Tone Bringedal, Difi
- Ketil Ingebrigtsen, Brønnøysundregistrene
- Karl-Olav Wroldsen, Skattedirektoratet
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Line Richardsen, KS KommIT
- Peder Næs, Statistisk sentralbyrå
- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning
- Ellen Strålberg, Difi
- Bjørn Holstad, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Chr. Bøgh (referent), Difi

Saksliste:

  • Sak 23/2013 Godkjenning av agenda 24.10.2013
  • Sak 24/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.9.2013
  • Sak 25-2013 Presentasjon av Enhetsregisteret
  • Sak 26-2013 Grunndata: Presentasjon av det danske grunndata-programmet, og korte vurderinger fra de norske grunndataregisterforvalterne
  • Sak 27/2013 Eventuelt

Sak 23/2013 Godkjenning av agenda 24.10.2013

Godkjent.

Sak 24/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.9.2013

Protokollen ble godkjent, med tilføyelse om at Line Richardsen deltok på møtet.

Sak 25/2013 Presentasjon av Enhetsregisteret

Ketil Ingebrigtsen ga en presentasjon av Enhetsregisteret: "Samspill om registrering og forvaltning av grunndata om juridiske personer."

I kommentarrunden ble det pekt på behovet for bedre oppdatering av Enhetsregisteret når det gjelder virksomheter i offentlig sektor, og at dette kan være en aktuell sak for Skate.

Beslutning:
Saken tas til orientering.

Sak 26/2013 Grunndata

Presentasjon av den danske digitaliseringsstyrelsens grunndataprogram
v/Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen:

Jens Krieger Røyen ga en presentasjon av det danske grunndataprogrammet. Presentasjonen vedlegges referatet. Han kom inn på fasene i programmet, og de ulike delprogrammene.

Viktige faktorer har vært:
- Et sterkt politisk mandat
- Erkjenne at man har et samlet sett med grunndata
- Starte med de viktigste dataene
- Definerte gevinster og kostnader, gjennom business case
- Lang tidshorisont

Kort vurdering av det danske arbeidet fra hver av de norske grunndataregisterforvalterne:
- I de forberedte vurderingene kom grunndataregisterforvalterne bl.a. inn på likheter og for­skjel­ler mellom Danmark og Norge, både mht. utgangspunkt, status og muligheter for å treffe omfattende tiltak.

Beslutning:
Saken tas til orientering. En eventuell oppfølging må vurderes i arbeidet med et veikart for de nasjonale felleskomponentene.

Sak 27/2013 Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Møtet ble avsluttet kl. 14:10.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut