Skate-møte 25. november 2015 - innkalling og agenda

Årets femte Skate-møte ble holdt 25. november kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen sto iverksettelse av planleggingsfasen for "Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter", sluttleveranse fra foranalyse "Fullmakter og annen representasjon for innbyggere" og status på behov og utviklingsplaner. I tillegg ble Skate orientert om Geonorge, veien videre for A-ordningen, Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID, Digitaliseringsrådet og tilskuddsordningen og faglig samling for Skate.

Publisert: 25. nov 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom Plenum 1
Møtedato: 25.11.2015
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Tone Marie Nybø Solheim, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Inga Bolstad, Riksarkivaren/Arkivverket

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - begge v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 24/15 Iverksette planleggingsfasen for «Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter»
  Brønnøysundregistrene/Lars Peder Brekk
 • 25/15 Sluttleveranse fra foranalyse «Fullmakter og annen representasjon for innbyggere»
  NAV/Sigrun Vågeng
 • 26/15 Status på behov og utviklingsplaner (halvårsleveranse)
  Skates arbeidsutvalg/Vidar Holmane, Difi

Korte orienteringssaker

 • 27/15 Geonorge – ny nasjonal geoportal
  Statens kartverk/Olav Petter Aarrestad
 • 28/15 Veien videre for A-ordningen
  Skattedirektoratet/Hans Christian Holte
 • 29/15 Digitale tjenester for brukere med utenlandsk eID – utfordringer og muligheter knyttet til eIDAS-forordningen
  Difi/Tor Alvik
 • 30/15 Digitaliseringsrådet og tilskuddsordningen – nye virkemidler for Difi
  Difi/Ingelin Killengreen
 • 31/15 Faglig samling for Skate
  Difi/Ingelin Killengreen

Eventuelt

Saksdokumenter vil bli utsendt i forkant av møtet.

Møtet finner sted hos Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom Plenum 1.

Deldette