Skate-møte 26. oktober 2016 - innkalling og agenda

Det fjerde Skate-møtet i 2016 blir holdt 26. oktober 2016. På agendaen står målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor, Altinn for en ny tid og status veikartsaker. Videre vil Arkivverket orientere om arkiv som bærebjelke for god informasjonsforvaltning.

Publisert: 13. okt 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5.etasje.
Møtedato: 26. oktober 2016
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Torbjørn Larsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 16/16 Målbilde, strategiske prioriteringer og handlingsplan for digitalisering i offentlig sektor
  - Gjennomgang av prosjektplan og foreløpig status
  Difi/Steffen Sutorius
 • 17/16 Altinn for en ny tid – fra ord til handling?
  - Status for realisering av ny strategi. Presentasjon og diskusjon.
  Brreg/Lars Peder Brekk
 • 18/16 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Difi/Skatesekretariatet

  Til godkjenning:
  - ST. 5.1 Styringsstruktur og mandater – Leveranse 3 notat Konkretisering av samordning og styring av felleskomponentene
  - ST. 6.1 Rutinebeskrivelser og utkast til mandat for Skatenettverket

Orienteringssaker

 • 19/16 Arkiv som bærebjelke for god informasjonsforvaltning?
  Arkivverket/Inga Bolstad
 • 20/16 Skatemøter i 2017
  Onsdager kl. 09:00 – 11:30, hos Difi. Forslag til datoer:
  15.02.2017      31.05.2017      27.09.2017      06.12.2017

Eventuelt

Deldette