Skate-møte 27. november 2013 - referat

Årets femte Skate-møte ble holdt i KS Agendas møtesenter 27. november 2013. På agendaen sto orienteringer om Veikartprosjektet, planlagte sektorovergripende satsningsforslag og konsekvenser for felleskomponentene og tilknyttede systemer ved kommuneendringer. I tillegg var årsplan for 2014 til behandling som beslutningssak, og statssekretær Paul Chaffey holdt en orientering om Regjeringens IKT-politikk.

Publisert: 29. jan 2014, Sist endret: 30. mai 2020

Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning)

MØTEREFERAT

Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)
Møtested: KS Agenda møtesenter - møterom Finse/Færder/Fredriksten
Møtedato: 27.11.2013
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer til stede:

- Vivi Lassen, Difi
- Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene
- Karl-Olav Wroldsen, (pva. Hans Chr. Holte), Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
- Tron Kallum (pva. Arild Sundberg), KS KommIT
- Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Christine Bergland (pva. Bjørn Guldvog), Helsedirektoratet
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Peder Næss (pva. Hans Henrik Scheel), Statistisk sentralbyrå

Forfall:

- Hans Christian.Holte, Skattedirektoratet
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Cato Rindal, Politidirektoratet (pva. Odd Reidar Humlegård)
- Hans Henrik Scheel, Statistisk sentralbyrå

I tillegg møtte:

- Tone Bringedal, Difi
- Hilde Kristin Storvig, Brønnøysundregistrene
- Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Kirsti Kierulf, KS KommITLine Richardsen, KS
- Nina Viksæter Aulie, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Ingunn Cowan, Statens lånekasse for utdanning
- Ellen Strålberg, Difi
- Vidar Holmane, Difi
- Peter Chr. Bøgh (referent), Difi

Saksliste:

  • Sak 28/2013 Godkjenning av agenda 27.11.2013
  • Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra møtet 24.10.2013
  • Sak 30/2013 Veikartprosjektet, orienteringssak
  • Sak 31/2013 Planlagte sektorovergripende satsningsforslag 2014 – 2016, orienteringssak
  • Sak 32/2013 Kommuneendringer og konsekvenser for felleskomponentene og tilknyttede systemer, orienteringssak
  • Sak 33/2013 Årsplan 2014, beslutningssak
  • Sak 34/2013 Regjeringens IKT-politikk, orienteringssak v/Paul Chaffey
  • Sak 35/2013 Eventuelt

Sak 28/2013 Godkjenning av agenda 27.11.2013

Forslag til agenda ble godkjent.

Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra møtet 24.10.2013

Referatet ble godkjent.

Sak 30/2013 Veikartprosjektet, orienteringssak

Difi v/ Vivi Lassen innledet om tidligere behandling av veikartarbeidet, og viste bl.a. til de bilaterale møtene og egen arbeidsgruppe for veikartarbeidet. Difi har styrket prosjektorganisasjonen for veikartarbeidet. Hun redegjorde for de foreløpige planene for rapporten som fremlegges i februar 2014.

Saken ble tatt til orientering. Difi tar med seg de merknadene som kom i møtet i det videre arbeidet.

Sak 31/2013 Planlagte sektorovergripende satsningsforslag 2014 – 2016, orienteringssak

Difi v/ Vivi Lassen informerte om hvilke forslag som var kommet inn. Det ble også redegjort for disse fra den enkelte etat/virksomhet, og mottatt nyttige synspunkter.

Saken ble tatt til orientering. NAVs erfaringer fra moderniseringsarbeidet kan eventuelt deles med Skate ved en senere anledning.

Sak 32/2013 Kommuneendringer og konsekvenser for felleskomponentene og tilknyttede systemer, orienteringssak

Kartverket v/Olav Petter Aarrestad orienterte om nødvendige endringer av felleskomponenter og andre systemer som følge av eventuelle endringer av kommunegrenser.

Slike endringer vil også berøre flere av de andre etatene/virksomhetene sterkt, og det er behov for samarbeid og koordinering. Aarrestad kontakter de virksomhetene som vil bli berørt med henblikk på å få etablert et forprosjekt.

Saken ble tatt til orientering.

Sak 33/2013 Årsplan 2014, beslutningssak

Difi v/ Vivi Lassen foreslo utsettelse av saken. Difi tar imot innspill til saker fram til neste møte.

Utsettelse av saken ble godkjent.

Sak 34/2013 Regjeringens IKT-politikk, orienteringssak v/Paul Chaffey

Statssekretær Paul Chaffey orienterte om regjeringens IKT-politikk.

Mht. Skate uttalte han at det vil være et viktig strategisk forum framover for å prioritere løsninger og legge premisser, og for å gi råd til et kommende statssekretærutvalg for IKT.

Det ble åpnet for en kommentarrunde fra etatene/virksomhetene, som bl.a. ga sitt syn på utfordringer og behov.

Sak 35/2013 Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Møtet ble avsluttet kl. 11:40.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut