Skate-møte 31. mai 2017 - innkalling og agenda

Det tredje Skate-møtet i 2017 blir holdt 31. mai. På agendaen står identitetsforvaltning, status veikartsaker og digital postkasse. I tillegg vil det bli orientert om foranalyse dokumentasjonsforvaltning og arkiv, ny digitaliseringsstrategi for kommunesektoren og samordning av Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Publisert: 23. mai 2017, Sist endret: 24. mai 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 31. mai 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Torbjørn Larsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 09/17 Identitetsforvaltning
  - Helhetsbilde – hva er utfordringene?
  - Hvordan realisere «unik norsk ID»?
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 10/17 Status veikartsaker | strategi, behov og handlingsplan
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 11/17 Digital postkasse til innbyggerne
  - Diskusjon om digitaliseringsrundskrivets krav til bruk av postkassen
  Difi/Steffen Sutorius

Orienteringssaker

 • 12/17 Foranalyse dokumentasjonsforvaltning og arkiv (veikartsak)
  Arkivverket/Inga Bolstad
 • 13/17 Ny digitaliseringsstrategi for kommunesektoren
  KS/Inger Østensjø
 • 14/17 Samordning av Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret
  Skattedirektoratet/Hans Christian Holte

Eventuelt

Deldette