Skate-møte 6. desember 2017 - innkalling og agenda

Det femte Skate-møtet i 2017 blir holdt 6. desember. På agendaen står koordineringsgruppe for identitetsforvaltningsarbeidet, sluttbehandling veikartsak: Utrede og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming, status veikarttiltak, ansvar for nye veikarttiltak 2018, samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet, møte- og saksplan for Skate 2018 og produktstrategi digital postkasse til innbyggere.

Publisert: 22. nov 2017, Sist endret: 22. nov 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 6.12.2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, KS
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Bjørnar Gundersen, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat fra Skatemøte 27.9.17
   Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 23/17 Koordineringsgruppe på direktoratsnivå for identitetsforvaltningsarbeidet
  Skattedirektoratet/Hans Christian Holte
 • 24/17 Sluttbehandling veikartsak: ST 1.1/1.2 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming og konkretisere metoder for enhetlig tverrsektoriell tilnærming
  KS/ Trine Lind
 • 25/17 Status veikarttiltak pr 26.10.17
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 26/17 Tilbakemelding og aksept av ansvar for nye veikarttiltak 2018
  Difi/Steffen Sutorius
 • 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet
  Difi/Steffen Sutorius
 • 28/17 Møte- og saksplan for Skate 2018
  Difi/Steffen Sutorius
 • 29/17 Produktstrategi digital postkasse til innbyggere
  Difi/Steffen Sutorius

Eventuelt

Deldette