Skate og Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Skate og Skate-virksomhetene har vært sentrale bidragsytere i utarbeidingen av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Skate er et samarbeidsråd ved forvaltning og gjennomføring av strategien.

Publisert: 27. nov 2018, Sist endret: 03. jul 2019

Digitaliseringstrategien

Se Difis tverrgående digitaliseringsstrategi med integrert handlingsplan

Skate har gitt tilslutning til understående modell for forvaltning og gjennomføring av strategien med tilhørende beskrivelser av roller og ansvar. Som en del av dette har Skate en fast sak på sine møter om status i pågående tiltak under digitaliseringsstrategien. Status går fram av sakspapirene og referatet fra hvert møte.

Modell for forvaltning og gjennomføring

Illustrasjon: Modell for forvaltning og gjennomføring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Modellen beskriver ansvarfordelingen mellom 1) strategieeier Difi ved direktøren, 2) samarbeidsrådet Skate og Skates arbeidsutvalg, og 3) tiltakseiere - dvs. Difi, andre virksomheter og KS.
 
 

Rammer:

 • Forvaltning og gjennomføring skal være behovsbasert, kunnskapsbasert og involverende
 • Både strategieier og tiltakseierne er linjestyrte virksomheter eller organisasjoner underlagt egne departement eller styrer
Roller og ansvar – Difis tverrgående digitaliseringsstrategi
RolleAnsvar
Difis direktør
 • Er eier av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi
 • Beslutter endringer og prioriteringer i strategien i samråd med Skate
 • Beslutter tiltakseiere i samråd med Skate – under forutsetning av at aktuelle tiltakseiere aksepterer oppgaven og ansvaret
Skate
 • Gir råd om revisjonsprosesser, behovsbaserte endringer og prioriteringer og hvem som bør være tiltakseiere
 • Bhandler samlesak om statusrapporter fra tiltakseierne periodisk og gir råd og uttrykker forventninger til tiltakseierne
 • Behandler ved behov særskilte forhold ved tiltakene
 • Sluttbehandler konseptfaser og sluttleveranser fra tiltakene og gir råd til tiltakseiere og strategieier
Tiltakseiere
 • Planlegger, styrer og gjennomfører tiltak de har akseptert ansvaret for innen avtalt resultat, tid og kostnad
 • Leverer statusrapproter periodisk til Skate via Skate arbeidsutvalg
 • Leverer sluttrapporter til Skate via Skates arbeidsutvalg
 • Informerer Skates arbeidsutvalg ved start av konsept- og gjnnomføringsfaser og ved særskilte behov
Skates arbeidsutvalg
 • Understøtter Sktes oppgaver, forbehandler Skatesaker og sikrer forankring i Skatevirksomhetene
 • Er bindeledd medllom tiltakseiere og Sktevirksomhetene
 • Behandler statusrapporter fra tiltaktseierne og lager samlesak og innstilling til Skate
 • Gir råd til tiltakseierne ved start av konsept- og gjnnomføringsfaser og ved særskilte behov
 • Kan ved særskilte behov be om at spesielle forhold ved tiltakene løftes til Skate
Skatevirksomhetene og andre interessenter
 • Involveres i revisjonsprosesser av digitaliseringsstrategien
 • Hovedinteressenter involveres ved mandatutforminger og bidrar med kompetanse og personell i gjennomføringen av tiltak

Merknad:

 • Konkrete rutiner mellom tiltakseiere og Skates arbeidsutvalg avklares i Skates arbeidsutvalg.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*