Skate og Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Skate og Skate-virksomhetene har vært sentrale bidragsytere i utarbeidingen av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Skate er et samarbeidsråd ved forvaltning og gjennomføring av strategien.

Publisert: 27. nov 2018, Sist endret: 16. apr 2019

Digitaliseringstrategien

Difis tverrgående digitaliseringsstrategi med integrert handlingsplan

Skate har gitt tilslutning til understående modell for forvaltning og gjennomføring av strategien med tilhørende beskrivelser av roller og ansvar. Som en del av dette har Skate en fast sak på sine møter om status i pågående tiltak under digitaliseringsstrategien. Status går fram av sakspapirene og referatet fra hvert møte.

Modell for forvaltning og gjennomføring

Illustrasjon: Modell for forvaltning og gjennomføring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Modellen beskriver ansvarfordelingen mellom 1) strategieeier Difi ved direktøren, 2) samarbeidsrådet Skate og Skates arbeidsutvalg, og 3) tiltakseiere - dvs. Difi, andre virksomheter og KS.
 
 

Rammer:

  • Forvaltning og gjennomføring skal være behovsbasert, kunnskapsbasert og involverende
  • Både strategieier og tiltakseierne er linjestyrte virksomheter eller organisasjoner underlagt egne departement eller styrer

Roller og ansvar

Illustrasjon: Roller og ansvar Difis tverrgående digitaliseringsstrategi, med aktørene Difis direktør, Skate, tiltakseiere, Skates arbeidsutvalg og Skatevirksomhetene og andre interessenter.
 
 

Merknad:

  • Konkrete rutiner mellom tiltakseiere og Skates arbeidsutvalg avklares i Skates arbeidsutvalg.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*