Skatenettverket

Skatenettverket er en virtuell samarbeidsarena, sentrert rundt samhandlingsområdet for Skate og veikartarbeidet. Ved å melde seg inn i Skatenettverket kan alle virksomheter i norsk forvaltning følge med på og involvere seg i Skates arbeid.

Deltakere i Skatenettverket får tilgang til et elektronisk samhandlingsområde. På den måten får de:

  • Innsyn i Skates beslutningsprosesser og prioriteringer
  • Anledning til å delta i tiltak i oppfølgingen av strategien og handlingsplanen, dersom tiltakseier finner dette hensiktsmessig.
  • Når Skates arbeidsutvalg eller Skatesekretariatet finner det hensikts­messig, inviteres deltakerne i Skatenettverket til å kommentere på saksfremlegg eller øvrige dokumenter som skal behandles i arbeidsutvalget og/eller i Skate.

Deltakelse

Alle virksomheter i norsk forvaltning kan delta i Skatenettverket. Én navngitt bruker fra hver virksomhet representerer virksomheten i Skatenettverket. Representanten får lesetilgang til Skates samhandlingsområde og er kontaktpunkt for alle henvendelser til virksomheten.

Representanten forutsettes å dele relevant informasjon fra samhandlingsområdet med andre i egen virksomhet som har tjenstlig behov for informasjonen. Som deltaker i Skatenettverket kan virksomheten, ved representanten, bli bedt om innspill og synspunkt på konkrete saker både fra Skatesekretariatet og fra tiltakseiere i Skatearbeidet.

Ønsker virksomheten å gi innspill utover det man er invitert til, må representanten i forkant kontakte Skatesekretariatet eller aktuell tiltakseier med en kort begrunnelse. Dette skal regulere arbeidsmengden ved bred involvering og sikre forsvarlig behandling av viktige bidrag.

Innspill og meldinger som representanten sender inn, gjøres på vegne av virksomheten og forutsettes forankret i tråd med god forvaltningspraksis.

Innmelding
Meld virksomheten din inn i Skatenettverket

Det er ikke adgang til å legge taushetsbelagt eller annen beskyttelsesverdig informasjon på samhandlingsområdet. I utgangspunktet er all informasjon tilgjengelig for alle brukere.

Sist endret: 
03. feb 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*