Behovskatalogen

Behovskatalogen er en oversikt over identifiserte behov for felleskomponenter og -løsninger i forvaltningen.

Skates veikartarbeid tar utgangspunkt i forvaltningens behov for felleskomponenter og –løsninger. En sentral del av veikartarbeidet har vært å identifisere behov og avklare hvordan hvert enkelt behov skal håndteres. Alle identifiserte behov er beskrevet på en enhetlig måte, og samlet i en felles behovskatalog.

Alle offentlige virksomheter kan melde inn nye behov for felleskomponenter og –løsninger via skatesekretariatet@difi.no.

Alle behov blir vurdert. Dersom behovet er knyttet til videreutvikling av en eksisterende felleskomponent, blir dette videreformidlet til ansvarlig virksomhet. Behov som vurderes til å være av stor interesse og viktighet for flere virksomheter kan vurderes som et felles samarbeidsprosjekt.

Behovskatalogen er under omstrukturering, og vil etter planen være ferdig oppdatert i løpet av høsten. Vi vil da legge ut noe mer detaljert informasjon om innholdet. Den fulle utgaven av behovskatalogen vil bare være tilgjengelig for virksomheter som deltar i Skate- og veikartarbeidet.

Sist endret: 
25. aug 2016

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*