Strategi

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor for 2016 - 2018 ligger til grunn for både forvalternes eget arbeid med forvaltning og videreutvikling av løsningene, så vel som øvrig arbeid med digitalisering i norsk offentlig forvaltning.

Figur Strategi
 
 

Formål

Overordnet:
tydeliggjøre i hvilken retning fellesløsningene bør utvikles, som fundament i en digitalisering hvor brukerne ser én offentlig sektor som er koordinert og samarbeider til beste for brukeren.

Skate og felleskomponentforvalterne:
tydeliggjøre retning, prioriteringer og bidra til å kunne avgrense arbeidet rundt felleskomponenter og –løsninger, og gi grunnlag for å ta et strategisk styrende ansvar og gjøre enhetlig prioriteringer

Tjenesteeierne (alle virksomhetsledere):
tydeliggjøre hvilke felleskomponenter og –løsninger som reelt vil være tilgjengelige som byggeklosser i egen digitalisering, på kort og lengre sikt

Visjon

Offentlige virksomheter skal tilby effektive og brukervennlige tjenester for innbyggere, virksomheter og forvaltning. Tjenestene skal benytte forutsigbare og robuste nasjonale felleskomponenter og -løsninger.

Mål, strategier og tiltak

Strategien omfatter en visjonsformulering og syv overordnete mål som gir en retning og definerer rammer for videre arbeid. For hvert mål er det definert strategi(er), strategiske prinsipper som skal legges til grunn for videre arbeid, og strategiske tiltak som bør gjennomføres for å realisere strategien.

  • Mål 1: Felleskomponentene og -løsningene gjør det enkelt for offentlige virksomheter å bygge brukervennlige tjenester, som bidrar til å effektivisere og forbedre virksomhetene og samfunnet totalt sett
  • Mål 2: Nasjonale felleskomponenter og -løsninger utvikles og forvaltes i samsvar med en enhetlig arkitektur
  • Mål 3: Nasjonale felleskomponenter og -løsninger ses i sammenheng med europeisk infrastruktur
  • Mål 4: Felleskomponentene og -løsningene legger til rette for å utløse de muligheter og besparelser som ligger i økt deling av informasjon mellom offentlige virksomheter
  • Mål 5: Alle offentlige virksomheter benytter felleskomponenter og –løsninger i tjenesteutviklingen
  • Mål 6: Det er etablert prosesser og retningslinjer som sikrer en helhetlig tverrsektoriell prioritering og styring av utviklingen av felleskomponenter og – løsninger
  • Mål 7: Det er etablert finansieringsmodell(er) for felleskomponenter og – løsninger som stimulerer tjenesteutvikling og gir forutsigbarhet for tjenesteeiere og felleskomponentforvaltere

Strategien ble vedtatt på Skate-møte 4. desember 2015.

Publisert: 18. mar 2016, Sist endret: 15. sep 2017

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*