IT-standardar for offentleg sektor

Her får du vite kva obligatoriske og anbefalte IT-standardar som gjeld for offentleg sektor. Vi tar gjerne imot innspel og forslag til standardar!

Ved å bruke IT-standardar kan du bidra til å forbetre samhandlinga i offentleg sektor og service i tenestetilbodet til næringsliv og innbyggarar.

Krav til IT-standardar finn du under Referansekatalogen. Sidene er ikkje komplette fordi vi bytter til ny plattform - dette kjem.
 

Aktuelt

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden gjennomføres det tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS), Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Gi innspill til revisjon av Standard for begrepsbeskrivelser

Vi inviterer deg til å sende inn innspill til revisjon av standard for begrepsbeskrivelser, enten ut fra konkrete erfaringer du har ved bruk av standarden eller ut fra generelle behov du ser. Begrunn kort innspillene dine. Innspillene bes sendt til Informasjonsforvaltning@difi.no, innen onsdag 14. september 2016.

Revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Tirsdag den 7. juni inviterer Difi til åpen arbeidssamling for revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO). Behov (som har blitt innmeldt tidligere) og en implementasjon av standarden presenteres. Offentlige virksomheter og leverandører som kan forvente å bli involvert i utvikling av datasentriske offentlige tjenester vil ha nytte av å delta.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*