IT-standardar for offentleg sektor

Referansekatalogen gjev deg alle obligatoriske og anbefalte IT-standardar som gjeld for offentleg sektor. Vi tar gjerne imot innspel og forslag til standardar!

Ved å bruke IT-standardar kan du bidra til å forbetre samhandlinga i offentleg sektor og service i tenestetilbodet til næringsliv og innbyggarar.

Referansekatalogen finn du i menyen til venstre, og i katalogen finn du dei ulike bruksområda som standardar gjeld for.
 

Aktuelt

Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. desember 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var revidert standard for begrepsbeskrivelser - høringsoppsummering og konklusjon, forslag til revidert og nytt innhold i referansekatalogen for digitale anskaffelser, referansekatalogen - generell struktur og referanser til internasjonale standarder, status internasjonalt standardiseringsarbeid, prioriteringer for 2018 - revisjonsnotat og prioriteringsnotat og til slutt informasjon fra/samarbeid med SKATE AU.

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden er det gjennomført tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS) og Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*