IT-standarder for offentlig sektor

Her får du vite hvilke obligatoriske og anbefalte IT-standarder som gjelder for offentlig sektor. Vi tar gjerne imot innspill og forslag til standarder!

Ved å bruke IT-standarder kan du bidra til å forbedre samhandlingen i offentlig sektor og service i tjenestetilbudet til næringsliv og innbyggere.

Krav til IT-standarder finner du under Referansekatalogen. Sidene er ikke komplette fordi vi bytter til ny plattform - dette kommer.

Aktuelt

Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden gjennomføres det tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS), Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Gi innspill til revisjon av Standard for begrepsbeskrivelser

Vi inviterer deg til å sende inn innspill til revisjon av standard for begrepsbeskrivelser, enten ut fra konkrete erfaringer du har ved bruk av standarden eller ut fra generelle behov du ser. Begrunn kort innspillene dine. Innspillene bes sendt til Informasjonsforvaltning@difi.no, innen onsdag 14. september 2016.

Revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Tirsdag den 7. juni inviterer Difi til åpen arbeidssamling for revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO). Behov (som har blitt innmeldt tidligere) og en implementasjon av standarden presenteres. Offentlige virksomheter og leverandører som kan forvente å bli involvert i utvikling av datasentriske offentlige tjenester vil ha nytte av å delta.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*