IT-standardar for offentleg sektor

Her får du vite kva obligatoriske og anbefalte IT-standardar som gjeld for offentleg sektor. Vi tar gjerne imot innspel og forslag til standardar!

Ved å bruke IT-standardar kan du bidra til å forbetre samhandlinga i offentleg sektor og service i tenestetilbodet til næringsliv og innbyggarar.

Krav til IT-standardar finn du under Referansekatalogen. Sidene er ikkje komplette fordi vi bytter til ny plattform - dette kjem.
 

Aktuelt

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden er det gjennomført tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS), Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Tirsdag den 7. juni inviterer Difi til åpen arbeidssamling for revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO). Behov (som har blitt innmeldt tidligere) og en implementasjon av standarden presenteres. Offentlige virksomheter og leverandører som kan forvente å bli involvert i utvikling av datasentriske offentlige tjenester vil ha nytte av å delta.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*