CSS (Cascading Style Sheets)

CSS (Cascading Style Sheets) er et språk som brukes til å definere et utseende. Eksempler på utseende kan være oppsett, farger og annen stilinformasjon.

Publisert: 02. feb 2016, Sist endret: 24. aug 2019

Er CSS obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om CSS

Stilinformasjonen kan integreres i selve dokumentet eller skilles ut som en egen fil med endelsen .css. Et ubegrenset antall dokumenter kan peke til og styres av samme .css-fil. Ved å endre på en fil, kan man endre fargebruk, bakgrunnsbilder osv. i alle dokumenter som peker til CSS-filen. Struktur og semantikk beskrives ikke i CSS, men i for eksempel HTML eller XML.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: CSS 2.1 eller CSS 3

Type standard: Utseende, utforming

Språk: Engelsk

Organisasjon: W3C

Deldette