FLAC (Free Lossless Audio Codac)

FLAC er et utbredt format for tapsfri koding av lyd.

Publisert: 22. aug 2015, Sist endret: 19. aug 2019

Standarden gjelder for følgende bruksområde:

Er FLAC obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om FLAC

Free Lossless Audio Codec (FLAC) er et forholdsvis utbredt format for tapsfri koding av lyd. FLAC er anerkjent og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjon (Xiph.org Foundation). Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende. Standarddokumentene er tilgjengelige gratis, og kan fritt videreformidles.

Fakta om standarden:

Versjonsnummer:     FLAC 1.2.1: 17 September 2007

Type standard:          Tapsfri lydkomprimering

Språk:                          Engelsk

Organisasjon:             Xiph.org  

 

Deldette