Utredning av nye krav til standarder

Her finner du en oversikt over alle innkomne forslag, prioriterte forslag, pågående utredninger og ferdig behandlede utredninger.

Har du forslag om et bruksområde som bør utredes? Send e-post til standard@difi.no med forslaget og kort begrunnelse for hvorfor!

Her legges det inn informasjon fra den gamle portalen - innholdet er ikke ferdig og komplett!

Pågående utredninger

Prioriterte forslag

Listet i prioritert rekkefølge

 • Oppdeling i og prioritering av bruksområder innen Integrasjonsstandarder
 • Revidert arbeidsmetodikk for utredning av forvaltningsstandarder
 • Revisjon - Standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger
 • Rammeverk for samhandling (nasjonalt interoperabilitets rammeverk)
 • Samfunnsøkonomisk analyse Elmer 3.0
 • Samfunnsøkonomisk analyse StartTLS
 • Utredning av tegn som skal støttes i offentlig sektor
 • Utedning av struktur for person
 • Utedning av struktur for adresse
 • Utredning av struktur for virksomhet/ enhet

Forslag til nye utredninger av standarder

 

Avviste forslag

Listet i kronologisk rekkefølge med lenke til prioriteringsnotat med tilhørende møtereferat fra Standardiseringsrådet hvor forslaget ble avvist

 • Forslag -

Ferdigbehandlede saker (NB!! Disse sakene legges ut fortløpende)

2015

2014

2013

2012

 • Nasjonal metadatastrategi
 • Revisjon av referansekatalogen 2012
 • Prioritering 2013
 • Publisering av tekstdokumenter - revisjon
 • Revisjon av standarder for utveksling av dokumenter i e-postvedlegg
 • Innbyggerskjema på offentlige nettsider
 • Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet
 • Prioritering 2012
 • Standarder for sikker bruk av VPN
 • Fjernarbeid og distribuert samarbeid
 • Epub som anbefalt forvaltningsstandard
 • Standarder fra Nosip
 • Utredning om Standarder for styring av informasjonssikkerhet
 • Standard for hvordan utarbeide definisjoner
 • Standardisering av språkkodar
 • Næringslivsskjema på offentlige nettsider
 • Forprosjekt standarder for anvendelse av e-ID
 • Revisjonsnotat 2011

2011

 • Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk
 • Prioritering 2011
 • Standardisering av krypto i offentlig sektor
 • Krav om opplysningar om standardar ved anskaffingar

2010

 • Revisjonsnotat 2010
 • VC-1 for publisering av video
 • Universell utforming av offentlige nettsider
 • Produksjonsformater i kontorstøtteprogramvare og fagsystemer
 • Standarder på sikkerhetsområdet - forprosjekt
 • Tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor - mulige standarder

2009

 • Publisering av multimedieinnhold på offentlige nettsider
 • Publisering av tekstdokumenter på offentlige nettsider
 • Bruk av tegnsett ved utveksling av informasjon

 

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*