Diskusjonsnotat - Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Bruker offentlig sektor Standard Norge på en god måte?

Publisert: 15. okt 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Dette er et notat som beskriver hvordan standardiseringsarbeidet er organisert og som legger frem noen diskusjonspunkter i forhold til om Standard Norge benyttes på rett måte i offentlige virksomheters arbeid med å utvikle standarder.

Notatet er grunnlag for diskusjon i Standardiseringsrådet 12. november 2015. Vi vil veldig gjerne ha innspill i forkant av møtet, med meninger om saken.

- Er det viktige spørsmål som ikke er reist i notatet?

- Er det viktige poeng knyttet til de spørsmål som reises du ønsker å fremheve?

- Vil standardiseringsarbeidet heves betraktelig ved å benytte Standard Norge?

- Hva skal til for at Standard Norge skal kunne fylle denne rollen?

- Kan vi leve med Standard Norge sin forretningsmodell, eller hemmer betaling av standarder for utbredelsen?

Gi din kommentar i feltet nedenfor eller på e-post til kristian.bergem@difi.no innen 6.november 2016.

Deldette