Forprosjekt - standarder for håndtering av tegn og representasjon av navn i forvaltningen

Offentlig forvaltning har utfordringer knyttet til å håndtere tegn og representere personnavn, navn på entiteter og steder på en god måte. Dagens praksis fører blant annet til multiple identiteter og vanskeligheter med å gjenkjenne personer på tvers av landegrenser.

Publisert: 03. jan 2014, Sist endret: 30. jan 2018

Hva går utredningen ut på?

I denne utredningen gjøres det en vurdering av behovet for forvaltningsstandarder knyttet til hvordan vi skal håndtere tegn utover det norske alfabetet og representerer personnavn, navn på entiteter og stedsnavn. Området har en rekke delområder hvor det kan være aktuelt å peke på ulike standarder. Det gjelder hvordan vi strukturerer navn, hvilke tegn som kan benyttes i å skrive navnene, hvordan man sorterer og søker etter dem.

Hvorfor er dette viktig?

Mange av de forvaltningsoppgavene offentlig sektor bedriver handler om steder, personer og andre juridiske enheter. Skal vi håndtere disse på en helhetlig måte er det viktig at de alltid oppfattes som den samme. Får en person flere identiteter vil den kunne få ytelser fra offentlig sektor mange ganger, eller den kan risikere å miste rettigheter, fordi offentlig sektor ikke forstår at hendelsene gjelder samme person. Har vi registrert en persons navn på en måte som gjør at navnet ikke gjenkjennes internasjonalt, kan det være vanskelig å identifisere en persons opprinnelse eller om en person er etterlyst internasjonalt.  Det er mange gode grunner til å ha en felles måte å håndtere hvordan navn skal representeres og gjenfinnes.

Finnes det standarder på området?

På noen delområder er det begrenset med standarder, mens på andre delområder finnes det mange standarder. Standardenes modenhet og egnethet varierer veldig.

Følg saksgangen her:

Behandlet i 2. standardiseringsrådsmøte 2014

Forprosjektrapport - håndtering av tegn og representasjon av navn

Behandlet i 1. standardiseringsrådsmøte 2014

Utkast til utredning av standarder for representasjon av navn

Deldette