Forslag til prioritering 2016

Nå foreligger et forslag til prioritering av nye bruksområder til utredning i 2016.

Publisert: 15. okt 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Standardiseringssekretariatet har nå lagt ut forslag om prioritering 2016. Forslaget ligger ute til kommentarer i en tre ukers periode før saken skal opp til behandling i Standardiseringsrådet. De vil gi råd til Difi på bakgrunn av beslutningsnotatet og de kommentarer som har kommet inn i forkant av møtet.

Vi ber spesielt om innspill på følgende:

- Er det viktige forslag som ikke har kommet med på listen?

- Er det bruksområder som bør prioriteres høyere, og hvorfor?

- Er det prioriterte bruksområder som bør nedprioriteres, og hvorfor?

Fint hvis du kan begrunne hvorfor du mener en endring i prioritering bør skje. Notatet vil ligge ute for kommentarer til fredag 6. november. innspill kan kommenteres direkte under eller gjennom en e-post til kristian.bergem@difi.no

Deldette