Integrasjonsstandarder - en oppdeling i og prioritering av delområder

En av de store utfordringene offentlige IT-ansatte sliter med er integrasjon mellom ulike løsninger, både internt og eksternt.

Publisert: 27. okt 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet legger en målsetting som krever økt samhandling og integrasjon mellom stadig flere systemer. Det er derfor avgjørende å legge til rette for best mulig samhandling mellom offentlige virksomheter og ut mot innbyggere og næringsliv.

Integrasjon er veldig bredt område, og det er umulig å gå inn å vurdere standarder opp i mot hverandre på et så bredt område. Her er det organisatoriske, semantiske og tekniske standarder på ulike delområder, og mange bør pekes på for å bedre dagens situasjon. I denne utredningen vurderer vi offentlig sektors behov på området, deler området inn i delområder og prioriterer dem.

Følg saksgangen her:

Deldette