Revisjonsnotat - Standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger

På bakgrunn av EU sin revisjon av den europeiske profilen av DCAT standarden og piloteringen som er gjennomført av eksisterende krav, gjennomfører Difi nå en revisjon av dagens anbefaling om bruk av standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger.

Last ned

Difi har på bakgrunn av EU-revisjonen, piloteringen og en workshop med offentlige interessenter og relevante leverandører, skrevet et forslag til justering av dagens krav til standard på området. Nå ønsker vi dine kommentarer til revisjonsnotatet og vedlegg 1 og 2, som er tilgjengelig som lenker i revisjonsnotatet.

Vi ønsker spesielt tilbakemelding på følgende:

  • Har vi identifisert alle vesentlige behov?
  • Er du enig i at det ikke er andre standarder en DCAT som er aktuelle å gå videre med på området?
  • Er du enig i vurderingene av de justeringer som bør gjøres i den norske profilen, DCAT AP NO 1.1?
  • I en tredeling der en standard kan legge ut til inspirasjon, anbefales eller gjøres obligatorisk, er du enig i valget om å gjøre den anbefalt?

Kommentarer kan skrives inn i kommentarfeltet under, eller sendes på e-post til standard@difi.no innen 25. august 2016. Viktig med referanser til de relevante punkter som ønskes justert.

 

Publisert: 04. jul 2016, Sist endret: 15. des 2017

Deldette

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.

Kommentarer

Definisjon av datasett: I standarden har man definert datasett som strukturerte data(kun strukturerte eksempler). Her viser man da ikke at datasett også kan være ustrukturerte data. Dette mener jeg er uheldig ettersom ustrukturert data er like viktig, men ofte ikke utnyttet som de strukturerte datasettene.

Kategorisering: Mener det er uheldig å sette verdi på farger som kategorisering, Samtidig burde kategoriseringen ha et eget navn som gir mer verdi enn "kategorisering". Tror også det vil være verdi i å se på hva kategoriseringen skal gi av verdi og se på om det er nok med tre kategorier.