Prioritering 2015

Ved etableringen av referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder ble det fokusert på en kontinuerlig utvikling av katalogen ut fra behov og ressurstilgang. Det gjennomføres hvert år en vurdering av hvilke nye bruksområder som skal prioriteres utredet, for å se om det bør fastsettes forvaltningsstandarder på de respektive områdene.

Publisert: 18. apr 2015, Sist endret: 18. aug 2017

Difi har begrensede ressurser og det er mange områder med behov for organisatoriske, semantiske eller tekniske forvaltningsstandarder. Difi gjennomfører derfor hver høst en vurdering av hvilke bruksområder som skal prioriteres utredet året etter. Vurderingen baserer seg på en overordnet vurdering av følgende punkt:

  • Nytten av å vedta forvaltningsstandarder på bruksområdet for offentlige virksomheter
  • Nytten av å vedta forvaltningsstandarder på bruksområder for brukere av offentlig informasjon og tjenester
  • Modenhet på standarder innen bruksområdet
  • Størrelsen på utredningsjobben

Bruksområdene som blir prioritert er enten foreslått av innbyggere, næringsliv eller offentlige virksomheter, eller de har kommet opp gjennom tidligere utredninger gjennomført av Difi.

Følg saksgangen her:

Forslag til prioritering 2015

Deldette