Prioritering 2017

Gjev din kommentar til Prioritering 2017 innen standardisering!

Publisert: 18. okt 2016, Sist endret: 15. des 2017

Dette er eit utkast til prioritering for standarisering i 2017.

Vi ber om tilbakemelding på rapporten.

Korte kommentarar kan leggjast inn i kommentarfeltet under. Lengre kommentarar og formelle førespurnader kan sendast på e-post til  standard@difi.no. Tilbakemeldingar må kome innan 8. november 2016. Rapporten og kommentarar vil bli handsama på neste møte i Standardiseringsrådet, som blir halde den 16. november 2016.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut