Publisering av multimedieinnhold på offentlige nettsider

Denne saken omhandler bruk av standarder for publisering av multimedieinnhold på offentlige nettsider. Standardene for publisering av bilde, lyd og video er obligatorisk for statlige virksomheter, og anbefalt for kommunene. Standardene for grafikk er anbefalt i offentlig sektor.

Publisert: 15. okt 2010, Sist endret: 14. nov 2018

Hva gikk utredningen ut på?

Utredningen omhandlet hvilke multimediestandarder (bilde, lyd, video) som skulle gjøres obligatorisk og anbefalt i offentlig sektor.

Beskrivelse av området

Anvendelsesområdet som her omtales er publisering av multimedia-innhold på offentlige nettsider. Multimedia-innhold er i denne sammenheng definert som bilder, lyd og video. Elektronisk utveksling av multimedia innhold på annet vis (e-post og lignende), internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv omfattes ikke av dette pålegget.

Andre anvendelsesområder som ikke omfattes av dette pålegget er, utveksling av helserelatert informasjon over nettet (for eksempel røntgen), kartrelaterte data der man benytter standarden GML, animasjon, kunst og industridesign, samt interaktiv video (for eksempel i forbindelse med brukerstøtte).

Hva ble konklusjonen?

Standarder for publisering av bilde, lyd og video er gjort obligatorisk for statlige virksomheter, og anbefalt for kommunene. Standard for skalerbar grafikk er anbefalt i offentlig sektor. For nærmere informasjon om hvilke spesifikke standarder som gjelder, se anvendelsesområdet multimediainnhold.

Følg saksgangen her:

For å se utredningens grunnlagsmateriale, se fanen historikk.

Deldette